User Tools

Site Tools


18890-zosteria-sydneensis-la-gi

Zosteria sydneensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zosteria
Loài (species) Z. sydneensis
Danh pháp hai phần
Zosteria sydneensis
(Macquart, 1838)

Zosteria sydneensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zosteria sydneensis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zosteria sydneensis tại Wikispecies
18890-zosteria-sydneensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)