User Tools

Site Tools


18889-zosteria-fulvipubescens-la-gi

Zosteria fulvipubescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zosteria
Loài (species) Z. fulvipubescens
Danh pháp hai phần
Zosteria fulvipubescens
(Macquart, 1850)

Zosteria fulvipubescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zosteria fulvipubescens được Macquart miêu tả năm 1850.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zosteria fulvipubescens tại Wikispecies
18889-zosteria-fulvipubescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)