User Tools

Site Tools


18888-zosteria-biligata-la-gi

Zosteria biligata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zosteria
Loài (species) Z. biligata
Danh pháp hai phần
Zosteria biligata
Walker, 1864

Zosteria biligata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zosteria biligata được Walker miêu tả năm 1864.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zosteria biligata tại Wikispecies
18888-zosteria-biligata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)