User Tools

Site Tools


18887-zosteria-alcetas-la-gi

Zosteria alcetas
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zosteria
Loài (species) Z. alcetas
Danh pháp hai phần
Zosteria alcetas
Walker, 1849

Zosteria alcetas là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zosteria alcetas được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zosteria alcetas tại Wikispecies
18887-zosteria-alcetas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)