User Tools

Site Tools


18734-zabrops-tagax-la-gi

Zabrops tagax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zabrops
Loài (species) Z. tagax
Danh pháp hai phần
Zabrops tagax
(Williston, 1883)

Zabrops tagax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zabrops tagax được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zabrops tagax tại Wikispecies
18734-zabrops-tagax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)