User Tools

Site Tools


18660-yeah-album-c-a-park-jeong-ah-la-gi

Yeah là album đầu tay của nữ ca sĩ Park Jeong-Ah.Với thời lượng là 41 phút 18 giây.Được phát hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2006.Do hãng đĩa CJ Music thu âm.

1 My Time

2 After All... Love (결국......

3 Yeah...[1][2]

4 Stop The Tears (눈물을 멈추고)

5 Fly Away

6 D-Day For One More Day (D-Day...

7 Don't Let Me Go

8 Beautiful Today

9 Don't Do This (이러지 마세요)

10 Afraid About Weakening...

11 You're My Friend

Giải thưởng Kết quả
Album: 1st Album Yeah (2006) Đề cử
18660-yeah-album-c-a-park-jeong-ah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)