User Tools

Site Tools


18583-xilinx-la-gi

Xilinx, Inc.

Loại hình

Đại chúng
NASDAQ: XLNX
S&P 500 Component
Ngành nghề Integrated Circuits
Thành lập 1984
Người sáng lập Jim Barnett
Ross Freeman
Bernie Vonderschmitt
Trụ sở chính San Jose, CA, USA
Khu vực hoạt động Toàn cầu

Nhân viên chủ chốt

Philip T. Gianos
Chairman of the Board
Moshe N. Gavrielov
President CEO Director
Sản phẩm FPGAs, CPLDs
Doanh thu giảm $ 1,825 tỷ - 2008
Lợi nhuận kinh doanh
tăng $ 486 triệu - 2008
Lãi thực
tăng $ 375,64 triệu - 2008
Tổng tài sản giảm $ 2,825 tỷ - 2008
Tổng vốn chủ sở hữu tăng $ 1,737 tỷ - 2008

Số nhân viên

3.145 - September 2009
Website Xilinx.com

Xilinx, Inc. (NASDAQ: XLNX) (phát /ˈzlɪŋks/ ZY-lingks) là một công ty bán dẫn Mỹ. Hãng này sáng chế ra FPGA (field programmable gate array)[1][2][3]

Ra đời năm 1984 ở Silicon Valley, công ty này có tổng hành dinh ở San Jose, California, và văn phòng ở nước ngoài tại Dublin, Ireland; Singapore; Hyderabad, Ấn Độ; và Tokyo, Nhật Bản.[4]

  1. ^ Company Website
  2. ^ Jonathan Cassell, iSuppli."A Forgettable Year for Memory Chip Makers: iSuppli releases preliminary 2008 semiconductor rankings." ngày 1 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2009.
  3. ^ John Edwards, EDN. "No room for Second Place." ngày 1 tháng 6 năm 2006. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2009.
  4. ^ Funding Universe. "Xilinx, Inc." Retrieved ngày 15 tháng 1 năm 2009.
18583-xilinx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)