User Tools

Site Tools


18538-wygodasilus-pulchripes-la-gi

Wygodasilus pulchripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Wygodasilus
Loài (species) W. pulchripes
Danh pháp hai phần
Wygodasilus pulchripes
Bromley, 1928

Wygodasilus pulchripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Wygodasilus pulchripes được Bromley miêu tả năm 1928.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Wygodasilus pulchripes tại Wikispecies
18538-wygodasilus-pulchripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)