User Tools

Site Tools


18484-willistonina-bilineata-la-gi

Willistonina bilineata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Willistonina
Loài (species) W. bilineata
Danh pháp hai phần
Willistonina bilineata
(Williston, 1883)

Willistonina bilineata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Willistonina bilineata được Williston miêu tả năm 1883.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Willistonina bilineata tại Wikispecies
18484-willistonina-bilineata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)