User Tools

Site Tools


18476-wilcoxius-loewi-la-gi

Wilcoxius loewi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Wilcoxius
Loài (species) W. loewi
Danh pháp hai phần
Wilcoxius loewi
(Bromley, 1929)

Wilcoxius loewi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Wilcoxius loewi được Bromley miêu tả năm 1929.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Wilcoxius loewi tại Wikispecies
18476-wilcoxius-loewi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)