User Tools

Site Tools


18442-werneria-chi-c-c-la-gi

Werneria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Werneria
Poche, 1903
Các loài

6 species; see table.

Werneria là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 6 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
18442-werneria-chi-c-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)