User Tools

Site Tools


18282-volume-1-la-gi

Kill Bill: Volume 1 là một phim hành động do Quentin Tarantino viết và đạo diễn vào năm 2003. Nó là cuốn đầu trong một bộ 2 cuốn ra cách nhau vài tháng. Bộ sau tựa là Kill Bill Volume 2.

Kill Bill đầu tiên định ra thành một phim, nhưng vì dài hơn bốn tiếng, nên được chia làm hai bộ. Kill Bill: Volume 1 ra mắt vào cuối năm 2003, và Kill Bill: Volume 2 ra mắt vào đầu năm 2004. Hai phim thường được gọi chung là "Kill Bill."

Bộ phim diễn tả lại hành trình của nhân vật "The Bride". Cô ta là cựu thành viên của nhóm ám sát; nhóm này phản bội lại cô ta và mưu toan giết cô ta. Phim được đạo diễn phong cách và bao gồm nhiều thể loại nhập lại: Điện ảnh Hồng Kông, phim Nhât chanbara, Phim Cao bồi Ý, phụ nữ và súng và cưỡng bức và trả thù.

18282-volume-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)