User Tools

Site Tools


18281-volta-redonda-la-gi

Volta Redonda là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 182,317 km², dân số năm 2007 là 258145 người, mật độ 1415,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18281-volta-redonda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)