User Tools

Site Tools


18243-vogrsko-la-gi

Renče - Vogrsko là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Goriška của Slovenia. Renče - Vogrsko có diện tích 29.5 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 4102 người. Thủ phủ khu tự quản Renče - Vogrsko đóng tại Bukovica[1].

18243-vogrsko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)