User Tools

Site Tools


18186-virgem-da-lapa-la-gi

Virgem da Lapa là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 871,888 km², dân số năm 2007 là 14103 người, mật độ 15,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18186-virgem-da-lapa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)