User Tools

Site Tools


18185-virg-nia-la-gi

Virgínia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 326,418 km², dân số năm 2007 là 8351 người, mật độ 27 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18185-virg-nia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)