User Tools

Site Tools


18182-vipava-la-gi

Vipava là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Goriška của Slovenia. Vipava có diện tích 107.4 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 5185 người. Thủ phủ khu tự quản Vipava đóng tại Vipava[1].

18182-vipava-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)