User Tools

Site Tools


18156-vila-prop-cio-la-gi

Vila Propício là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2181,575 km², dân số năm 2007 là 5001 người, mật độ 2,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18156-vila-prop-cio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)