User Tools

Site Tools


18150-vila-l-ngaro-la-gi

Vila Lângaro là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 152,172 km², dân số năm 2007 là 2230 người, mật độ 14,65 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18150-vila-l-ngaro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)