User Tools

Site Tools


18147-vila-boa-la-gi

Vila Boa là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1060,17 km², dân số năm 2007 là 3617 người, mật độ 3,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18147-vila-boa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)