User Tools

Site Tools


18124-videm-la-gi

Videm là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Videm có diện tích 80 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 5247 người. Thủ phủ khu tự quản Videm đóng tại Videm pri Ptuju[1].

18124-videm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)