User Tools

Site Tools


18106-viana-la-gi

Viana là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 311,608 km², dân số năm 2007 là 56365 người, mật độ 180,88 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18106-viana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)