User Tools

Site Tools


18105-vian-polis-la-gi

Vianópolis là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 997,596 km², dân số năm 2007 là 17530 người, mật độ 13,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18105-vian-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)