User Tools

Site Tools


18102-vi-osa-la-gi

Viçosa là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 354,76 km², dân số năm 2007 là 25830 người, mật độ 72,81 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18102-vi-osa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)