User Tools

Site Tools


18072-vermelho-novo-la-gi

Vermelho Novo là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 113,941 km², dân số năm 2007 là 4551 người, mật độ 42 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18072-vermelho-novo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)