User Tools

Site Tools


18036-vera-cruz-do-oeste-la-gi

Vera Cruz do Oeste là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 327,084 km², dân số năm 2007 là 9301 người, mật độ 25,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18036-vera-cruz-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)