User Tools

Site Tools


18032-ver-ej-la-gi

Veržej là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Pomurska của Slovenia. Veržej có diện tích 12 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 1354 người. Thủ phủ khu tự quản Veržej đóng tại Veržej[1].

18032-ver-ej-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)