User Tools

Site Tools


18024-venda-nova-do-imigrante-la-gi

Venda Nova do Imigrante là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 187,894 km², dân số năm 2007 là 18368 người, mật độ 97,76 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18024-venda-nova-do-imigrante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)