User Tools

Site Tools


17985-vassouras-la-gi

Vassouras là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 552,438 km², dân số năm 2007 là 33522 người, mật độ 60,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17985-vassouras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)