User Tools

Site Tools


17967-varj-o-la-gi

Varjão là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 519,029 km², dân số năm 2007 là 3589 người, mật độ 6,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17967-varj-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)