User Tools

Site Tools


17963-varginha-la-gi

Varginha là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 395,647 km², dân số năm 2007 là 120691 người, mật độ 314,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17963-varginha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)