User Tools

Site Tools


17945-vandijkophrynus-la-gi

Vandijkophrynus
Cape Sand Toad - Vandijkophrynus angusticeps.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Vandijkophrynus
Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006

Vandijkophrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và 40% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

17945-vandijkophrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)