User Tools

Site Tools


17930-valpara-so-de-goi-s-la-gi

Valparaíso de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 60,111 km², dân số năm 2007 là 145675 người, mật độ 2061,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17930-valpara-so-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)