User Tools

Site Tools


17882-vale-do-sol-la-gi

Vale do Sol là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 328,227 km², dân số năm 2007 là 10826 người, mật độ 32,98 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17882-vale-do-sol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)