User Tools

Site Tools


17881-vale-do-para-so-la-gi

Vale do Paraíso là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 965 km², dân số năm 2007 là 8742 người, mật độ 9,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17881-vale-do-para-so-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)