User Tools

Site Tools


17848-v-t-kea-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17848-v-t-kea-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vẹt Kea</​b>,​ tên khoa học <​i><​b>​Nestor notabilis</​b></​i>,​ là một loài chim thuộc họ Nestoridae. Loài vẹt này sinh sống ở Đảo Nam của New Zealand, chúng sinh sống ở môi trường đài nguyên núi cao. Loài này có thân dài 48 cm, có màu chủ yếu là xanh lá cây ô liu với màu da cam rực rỡ dưới cánh và có một mỏ trên màu nâu xám cong hẹp và lớn. Vẹt Kea là loài vẹt ở núi cao duy nhất trên thế giới. Chế độ ăn uống ăn tạp của nó gồm có xác thối, nhưng chủ yếu bao gồm rễ, lá, quả, mật ong, và côn trùng. Ngày nay là loài phổ biến, vẹt Kea đã từng giết chết vì chúng hàng loạt do mối quan tâm của cộng đồng nuôi cừu mà nó tấn công gia súc, đặc biệt là cừu<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Nó chỉ được bảo vệ đầy đủ từ năm 1986<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Kea làm tổ trong hang hoặc khe hở giữa các gốc rễ của cây. Vẹt Kea được biết đến với trí thông minh và tính tò mò của nó, cả hai đều quan trọng đối với sự sống còn của họ trong một môi trường núi khắc nghiệt. Kea có thể giải quyết các câu đố logic, chẳng hạn như đẩy và kéo theo một thứ tự nhất định để có được thức ăn, và sẽ làm việc với nhau để đạt được một mục tiêu nhất định<​sup id="​cite_ref-nhnz_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1334
 +Cached time: 20181026134828
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.180 seconds
 +Real time usage: 0.228 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1769/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20679/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1295/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2295/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 184.485 ​     1 -total
 + ​62.95% ​ 116.132 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.97% ​  ​64.514 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.55% ​  ​41.601 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.25% ​  ​29.972 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​13.68% ​  ​25.240 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.79% ​  ​23.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.94%   ​16.502 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Psittaciformes-stub
 +  7.28%   ​13.424 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  4.50%    8.295      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376688-0!canonical and timestamp 20181026134828 and revision id 21528234
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17848-v-t-kea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)