User Tools

Site Tools


17842-v-rzea-da-ro-a-la-gi

Várzea da Roça là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 549,339 km², dân số năm 2007 là 13768 người, mật độ 25,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17842-v-rzea-da-ro-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)