User Tools

Site Tools


17823-v-nh-thousand-ships-la-gi

Thousand Ships (Thiên Thuyền) là một cái vịnh nằm ở bở phía nam đảo Santa Isabel, Quần đảo Solomon, được tạo thành bởi bờ đông là đảo Santa Isabel và bờ tây là đảo San Jorge.

  • “CIA World Factbook: Solomon Islands”. Truy cập ngày 25 tháng 5 năm 2006. 
  • Mobile Geographics map and tide table of Thousand Ships Bay
  • Tide-Forecast map and tide table of Thousand Ships Bay
  • Hammond World Travel Atlas. Union, N.J.: Hammond World Atlas Corporation, c. 2004-2005. ISBN 0-8437-1982-6. Page 245.
17823-v-nh-thousand-ships-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)