User Tools

Site Tools


17821-v-nh-shark-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17821-v-nh-shark-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vịnh Shark</​b>​ nằm ở cực tây của nước Úc, bang Tây Úc, nằm ở khoảng trên 25 ° 30'S 113 ° 30'E Tọa độ: 25 ° 30'S 113 ° 30'E, cách thành phố Perth khoảng 800 km về phía bắc. Một chuyến thám hiểm do Dirk Hartog vào năm 1616 trở thành đoàn thám hiểm đầu tiên tới vịnh Shark và là thứ hai của châu Âu đến thăm Úc.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Shark Bay được đặt tên bởi William Dampier vào ngày 7 tháng 8 năm 1699.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Vịnh Shark hay còn gọi là <​b>​vịnh cá mập</​b>​ là vùng tảo biển lớn nhất thế giới (với diện tích 4800 km2) được bao bọc bởi các dải đất dài, đường bờ biển lên tới 1500 km và là nơi sinh sống của rất nhiều loài động vật bao gồm 323 loài cá như cá voi lưng gù, cá đuối, cá mập, cá heo, rùa biển và khoảng 12,5% số lượng loài bò biển trên thế giới. Ngoài ra là 26 động vật có vú bị đe dọa tại Úc, hơn 230 loài chim, và gần 150 loài bò sát...
 +</​p><​p>​Vịnh Shark có diện tích cỏ biển lớn nhất thế giới, với bãi cỏ trải dài hơn 4.800 km ² của vịnh.<​sup id="​cite_ref-sbwa_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Đây cũng là nơi có số lượng các loài cỏ biển lớn nhất được ghi nhận với khoảng 12 loài đã được tìm thấy, 9 loài trong số đó cùng phát triển tại một nơi. Các thảm cỏ biển là một phần quan trọng của môi trường sinh thái phức tạp của vịnh. Qua hàng ngàn năm, trầm tích đã tích lũy để hình thành thảm cỏ biển rộng lớn. Điều này đã nâng cao đáy biển, làm cho vịnh trở lên nông. Cỏ biển là cơ sở của chuỗi thức ăn trong vịnh Shark, cung cấp nhà và nơi trú ẩn cho nhiều loài sinh vật biển khác nhau, đặc biệt là loài lợn biển, loài phụ thuộc hoàn toàn vào cỏ biển. Ngoài ra, cỏ biển cũng hạn chế dòng chảy thủy triều của biển qua khu vực vịnh, ngăn chặn thủy Triều đại dương pha loãng nước biển. Nước của vịnh mặn hơn 1,5-2 lần so với biển xung quanh.
 +</​p><​p>​Vùng bờ biển Shark là những bãi cát trắng và vách đá dài tạo ra cảnh quan rất đẹp. Với sự đa dạng sinh học, địa dạnh Vịnh Shark là một trong những kỳ quan thiên nhiên của nước Úc và được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1991. Khu vực được công nhận bao gồm Công viên biển Vịnh Shark, Vườn quốc gia Francois Peron, Khu bảo tồn thiên nhiên Zuytdorp, Khu bảo tồn thiên nhiên Biển Hamelin Pool cùng nhiều hòn đảo trong vịnh. Tuy nhiên, hai khu vực trong vịnh là Useless Loop và Denham đều bị loại bỏ ra khỏi danh giới di sản.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​The crew of the <​i>​Duyfken</​i>,​ under Willem Janszoon, visited Cape York in 1606).</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Burney,​ James (1803). “7. Voyage of Captain William Dampier, in the Roebuck, to New Holland”. <i>A Chronological History of the Discoveries in the South Sea or Pacific Ocean</​i>​ <​b>​4</​b>​. London: G. &amp; W. Nicol, G. &amp; J. Robinson &amp; T. Payne. tr. 395<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%E1%BB%8Bnh+Shark&​amp;​rft.atitle=7.+Voyage+of+Captain+William+Dampier%2C+in+the+Roebuck%2C+to+New+Holland&​amp;​rft.au=Burney%2C+James&​amp;​rft.aufirst=James&​amp;​rft.aulast=Burney&​amp;​rft.btitle=A+Chronological+History+of+the+Discoveries+in+the+South+Sea+or+Pacific+Ocean&​amp;​rft.date=9+Oct+2013&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=395&​amp;​rft.place=London&​amp;​rft.pub=G.+%26+W.+Nicol%2C+G.+%26+J.+Robinson+%26+T.+Payne&​amp;​rft.volume=4&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com.au%2Fbooks%3Fid%3D1DhAAAAAYAAJ%26dq%3DJames%2520Burney%26pg%3DPR12%23v%3Donepage%26q%3DJames%2520Burney%26f%3Dfalse&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-sbwa-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Shark Bay, Western Australia”. Department of Sustainability,​ Environment,​ Water, Population and Communities. Ngày 3 tháng 9 năm 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%E1%BB%8Bnh+Shark&​amp;​rft.btitle=Shark+Bay%2C+Western+Australia&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Department+of+Sustainability%2C+Environment%2C+Water%2C+Population+and+Communities&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.environment.gov.au%2Fheritage%2Fplaces%2Fworld%2Fshark-bay%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Vịnh Shark</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​dl><​dt>​Trang web chính thức</​dt>​
 +<dd>
 +</​dd></​dl><​dl><​dt>​Thông tin bổ sung</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181028214147
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.178 seconds
 +Preprocessor visited node count: 447/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10991/​2097152 bytes
 +Template argument size: 672/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2936/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.042/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.53 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.608 ​     1 -total
 + ​53.51% ​  ​80.597 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​49.58% ​  ​74.676 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.82% ​  ​40.400 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.36% ​  ​27.645 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  8.47%   ​12.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  8.34%   ​12.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​AUS
 +  7.18%   ​10.812 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.97%   ​10.491 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  5.48%    8.251      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1380410-0!canonical and timestamp 20181028214147 and revision id 39485941
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17821-v-nh-shark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)