User Tools

Site Tools


17819-v-nh-r-p-nh-h-ng-la-gi

Vịnh Ả Rập có thể là:

  • Một trong các tên gọi cổ xưa của Biển Đỏ.
  • Tên gọi khác của Vịnh Ba Tư, chủ yếu được sử dụng trong thế giới Ả Rập kể từ thập niên 1960 vì các lý do chính trị.
17819-v-nh-r-p-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)