User Tools

Site Tools


17813-v-ng-anh-l-b-la-gi

Vàng anh lá nhỏ[3] hay còn gọi là cây vô ưu, (danh pháp khoa học Saraca asoca), là loài thực vật thuộc chi Vàng anh.

Cây gỗ nhỡ, thường dùng làm cảnh.

  1. ^ Saraca asoca”. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. <www.iucnredlist.org>. Truy cập 25 tháng 4 năm 2015. 
  2. ^ Saraca asoca (Roxb.) Willd — The Plant List”. Truy cập 25 tháng 4 năm 2015. 
  3. ^ Mục 4375, trang 156, Tên cây rừng Việt Nam, Vụ khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm - Bộ NN&PTNT Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội - 2000
17813-v-ng-anh-l-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)