User Tools

Site Tools


17809-v-n-qu-c-gia-hang-ng-naracoorte-la-gi

Hang động Naracoorte nằm ở bang Nam Úc (South Australia), cách thành phố Adelaide khoảng hơn 300 km về phía Đông Nam. Đây là một trong hai địa điểm (cùng với Riversleigh) được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì chứa đựng về một quá trình phát triển của động vật có vú của Úc trong thời kỳ Cerozic.

Khu vực các di chỉ hóa thạch động vật có vú (Riversleigh và Naracoorte) chính là một trong 10 khu vực khảo cổ lớn nhất thế giới.

  • Achenbach, Joel (tháng 10 năm 2010), “Lost Giants”, National Geographic 218 (4): 90–109 .
17809-v-n-qu-c-gia-hang-ng-naracoorte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)